Členovia

Pri SAV je v súčasnosti zriadených 51 vedeckých spoločností v rôznych odboroch. Ich cieľom je prispieť k napĺňaniu vedecko-výskumných cieľov SAV.

Po kliknutí na linku sa prejde priamo na stránku spoločnosti alebo na informačnú stránku vedeckej spoločnosti.

Vedy o Zemi a vesmíre

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Technické vedy

Lekárske vedy

Biologické a chemické vedy

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Vedy o dejinách

Vedy o človeku a spoločnosti