Rada slovenských vedeckých spoločností

Združenie vedeckých spoločností v Slovenskej republike

Úvod

Rada slovenských vedeckých spoločností združuje vedecké spoločnosti v SR.

V súčasnosti má 52 členských spoločností, asociácií, či združení.

Sídlom Rady slovenských vedeckých spoločností je Bratislava.

Koordinuje a všestranne podporuje činnosť vedeckých spoločností a napomáha ich optimálnemu rozvoju.

Zabezpečuje spracovanie materiálov na rokovanie orgánov SAV o otázkach, ktoré sa týkajú vedeckých spoločností.

Aktuality

ESET Science Award ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy

Nadácia ESET spúšťa nové ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award. Cieľom ocenenia je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia. Tohtoroční víťazi dvoch hlavných kategórií, Výnimočná osobnosť slovenskej vedyVýnimočný mladý vedec   do 35 rokov, budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019. O výnimočných vedeckých osobnostiach pôsobiacich na Slovensku bude rozhodovať medzinárodná porota zložená z renomovaných vedcov.

Viac informácií o ocenení ESET Science Award ako aj prihlasovací formulár sú dostupné na stránke www.esetscienceaward.sk

Nadácia ESET vyhlasuje grant na popularizáciu vedy a výskumu

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Formulár spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke https://www.nadaciaeset.sk/.

 

 

Vedy o Zemi a vesmíre

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika

Technické vedy

Lekárske vedy

Biologické a chemické vedy

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Vedy o dejinách

Vedy o človeku a spoločnosti

 

 

Bankové spojenie

IBAN: SK32 8330 0000 0021 0061 8034
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Výkonný výbor

 

1. oddelenie (Vedy o Zemi a vesmíre, Matematicko-fyzikálne vedy, Technické vedy)

prof. Ing. Július Cirák, CSc. (Slovenská fyzikálna spoločnosť)

RNDr. Ladislav Hric, CSc. (Slovenská astronomická spoločnosť)

 

2. oddelenie (Lekárske vedy,  Biologické a chemické vedy, Poľnohospodárske a veterinárne vedy)

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. (Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy)

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (Slovenská chemická spoločnosť) – predseda RSVS

 

3. oddelenie (Vedy o dejinách, Vedy o človeku a spoločnosti, Vedy o kultúre a umení)

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol, PhD. (Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku) – podpredseda RSVS

Mgr. Andrea Javorská, PhD. (Slovenské filozofické združenie) – hospodárka RSVS

 

Komisia SAV:

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

 

Revízna komisia:

doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc. (Slovenská fyzikálna spoločnosť)

doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. (Jednota slovenských matematikov a fyzikov)

 

Web:

RNDr. Michal Procházka, PhD. (prochazkovci.sk)

 

Náhradník VV:

prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. (Slovenská archeologická spoločnosť)

 

 

Dokumenty

Stanovy RSVS (samostatná stránka)Stanovy RSVS (pdf)

Zmluva o spolupráci s BTB

Brožúra Vedecké spoločnosti na Slovensku v roku 2013 (15. mája 2013)

Dotazník „Údaje o činnosti vedeckej spoločnosti za rok 2011“.

 

Prednášky

Európska integrácia a mladí ľudia v rokoch 2004 – 2014 (prof.  Mgr. Ladislav Macháček, CSc.)

Osobitosti a poslanie vedeckých spoločností (prof.  Mgr. Ladislav Macháček, CSc.)

Popularizácia vedy – nevyhnutnosť, či luxus? (RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.)

Dobrovoľníctvo na Slovensku (prof.  Mgr. Ladislav Macháček, CSc.)

RVS IYC 2011

INGO

 

Zápisnice a správy

Zápisnica zo zasadnutia Výboru RSVS (20. marca 2015)
Zápisnica zo zasadnutia Výboru RSVS (21. mája 2015)
Zápisnica z konferencie RSVS pri SAV „Úloha vedeckých spoločností v období organizačných zmien SAV“ (21. júna 2015)
Správa o činnosti Výkonného výboru RSVS v roku 2014 (14. novembra 2014)
Program konferencie „10 rokov v Európskej únii“ a Valného zhromaždenia RSVS za rok 2013 (28. mája 2014)
Zápisnica z Valného zhromaždenia RSVS za rok 2013
Správa o činnosti RSVS za volebné obdobie 2011 – 2014
Správa revíznej komisie pre Valné zhromaždenie RSVS za rok 2013
Uznesenie Valného zhromaždenia RSVS za rok 2013
Správa predsedu o činnosti RSVS za rok 2011 (23. mája 2012)
Zápisnica z Valného zhromaždenia RSVS (23. mája 2012 o 13.30h)
Správa revíznej komisie pre mimoriadne Valné zhromaždenie RSVS (23. mája 2012)
Pozvánka na konferenciu „Vedecké spoločnosti a veda na Slovensku“ (7. mája 2012)
Zápisnica z rokovania Rady SVS (zo dňa 11.1.2012)

 

Dokumenty z rokov 2009 a 2010

Podmienky poskytnutia dotácie pre Vedecké spoločnosti pri SAV
Rozpočet na akcie 2010 – tlačivá
Spravodaj RSVS, Ročník XI, 2010, 3-4
Spravodaj RSVS, Ročník XI, 2010, 1-2
Príhovor predsedu RSVS na valnom zhromaždení 2010
Veda a vedecké spoločnosti v SR po roku 1989
Príhovor predsedu na Valnom zhromaždení RSVS 2009
Rozpočet na akcie 2009 – tlačivá
Zvýšenie zliav na nákup vedeckej literatúry vo VEDE
Zmluva o poskytovaní zliav medzi VEDOU, vydavateľstvom SAV a Radou slovenských vedeckých spoločností